hero-bg

Алтын Сапа Алтын Сапа

Жыл сайын компанияларға өнімдер мен қызметтердің сапасын арттырудағы елеулі нәтижелері, сондай-ақ басқарудың тиімділігі жоғары әдістерін енгізгені үшін беріледі.

1 сыйлықақы:

2011 жыл

  • Табиғат қорғау қызметі бойынша компанияның «Жаңа металлургия» жобасын іске асырғаны үшін «Индустриялық серпін» аталымында.