МЕТАЛДАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ЖЕТКІЗУ ТІЗБЕГІНЕ ҚАТЫСТЫ ЖАУАПТЫ ТӘЖІРИБЕ ЖӨНІНДЕГІ МЕТАЛДАР МЕН МИНЕРАЛДАРДЫ ЖЕТКІЗУ ТІЗБЕГІНЕ ҚАТЫСТЫ ЖАУАПТЫ ТӘЖІРИБЕ ЖӨНІНДЕГІ

Осы Саясат «Казцинк» ЖШС және оның еншілес кәсіпорындарының (бұдан әрі – Компания) жеткізушілерді/контрагенттерді жауапты таңдау бойынша қолданылатын қағидалар мен нормаларды сақтауды және «Жеткізушінің іскерлік әдеп кодексінің» ережелерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету тәсілін айқындайды.